Tijdschrift voor organisaties in beweging

De eerste editie van het tijdschrift ‘Voor de verandering’ van Quinter veranderstrategen is verschenen. In dit tijdschrift belichten de partners verandering vanuit diverse invalshoeken. Soms met een knipoog, dan weer met diepgang en altijd met passie.

Quinter is een netwerk van professionals die vanuit diverse disciplines samenwerken aan begeleiding & realisatie van veranderprocessen. De partners van Bureau Broekman zijn betrokken vanuit hun specialisaties PR, communicatie en reputatiebehartiging.

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Klik hier voor meer informatie.

 

Master Reputation Management

Partner Wim Broekman heeft begin oktober met succes zijn master Reputation Management afgerond bij EURIB, European Institute for Brand Management. Onderwerp van zijn thesis: Reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces. Broekman heeft onderzocht welke bijdrage reputatiemanagement kan leveren aan fusiesucces als deze discipline direct vanaf het begin bij het fusietraject is betrokken. Lees meer

Wings of Support

Mooie initiatieven verdienen een extra steun in de rug. De Stichting Wings of Support, opgericht in 1998, is een particulier initiatief van medewerkers van KLM. Deze stichting helpt wereldwijd verwaarloosde en kansarme kinderen met rechtstreekse en kleinschalige hulp in hun eigen leefomgeving.

Lees meer

Communicatie binnen het veranderproces

Een kleine groep specialisten is in opdracht van de organisatie, of als interne kartrekkers, doende een nieuwe koers of ontwikkeling uit te zetten, want er is verandering op komst. Veranderen is goed, veranderen moet. Het team specialisten gaat breed en diep; zij zijn de kopgroep en maken het tempo op weg naar de vastgestelde eindstreep, uitgezet in tijd en geld. Dus er wordt de tijd genomen om argumenten uit te wisselen, alles zorgvuldig af te wegen en een nieuwe lijn te bepalen. So far, so good.

Lees meer

Reputatie en zakelijke etiquette

Een gebrek aan de juiste zakelijke etiquette heeft grote invloed op de reputatie van bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Booking.com. Volgens 62 procent van de zakenreizigers kan het verkeerd gebruik van etiquette, zoals foutief groeten, leiden tot onnodige kosten of het missen van een zakelijke deal. Lees meer

Risicomanagement

Acht op de tien Belgische bedrijven zijn niet voorbereid op reputatie- of imagoschade. Dat blijkt uit een onderzoek bij 200 ondernemingen in België, zo schrijft Knack.be.

Lees meer

Veranderen en tegenspraak

Betere besluiten, meer draagvlak, grotere betrokkenheid, minder fouten en als ze al gemaakt worden ervan leren? Organiseer tegenspraak! Tegenspraak blijkt namelijk een krachtig medicijn. Sjoemelaffaires zouden er wellicht niet zijn geweest. En dat geldt ook voor minder kansloze projecten, waarmee dan veel geld was bespaard. In het boek “Tegenspraak, hoe je beter wordt van dwarsliggers”, gaat Peter van Lonkhuyzen hier nader op in.

Lees meer

Rol reputatiemanagement bij fusies

Voor zijn masterstudie aan het EURIB onderzoekt Wim Broekman hoe reputatiemanagement kan bijdragen aan fusiesucces. Hij is regelmatig professioneel betrokken bij fusies en overnames. Niet als deelnemer in het fusieproces, maar wel vlak voor het slotakkoord: de presentatie, bekendmaking en vervolgens het transformatieproces van de nieuwe fusieorganisatie. Lees meer

VPRA Q-certified

Bureau Broekman heeft het VPRA kwaliteitscertificaat behaald. Deze certificering is gebaseerd op de normen van de internationale vereniging PRCA en onderzoeken van buitenlandse zusterverenigingen. Bureaus die VPRA Q-certified zijn voldoen aan de normen voor een goede operationele bedrijfsvoering, een hoge professionaliteit van medewerkers en goede kwaliteit van de dienstverlening. Het VPRA certificaat is ontwikkeld voor alle typen PR- en communicatieadviesbureaus die VPRA-lid zijn of willen worden.

Goede reputatie gunstig voor loonkosten

Bedrijven met een slechte reputatie zijn gemiddeld 10% meer kwijt aan loonkosten dan populaire werkgevers. Lees meer