Belanghebbenden in beeld

Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich (terecht) dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieksgroepen oftewel stakeholders.

De buitenwereld bevindt zich niet meer puur ‘buiten’ de organisatie. Zij doet op allerlei manieren mee binnen een organisatie als afnemer, steller van eisen of medewerker. Geen organisatie of bedrijf kan het meer alleen. Wie zijn concreet de belanghebbenden die invloed ondervinden van of invloed kunnen uitoefenen op de activiteiten van een organisatie? Medewerkers en klanten worden vaak direct genoemd. Bovendien zijn aandeelhouders nadrukkelijk in beeld. Bijna dagelijks is in kranten te lezen dat aandeelhouders druk uitoefenen op directie en bestuurders om een bepaalde koers te varen. Het risico bestaat dat hierdoor de aandacht voor andere betrokkenen uit het oog wordt verloren en dat zij niet worden gehoord. En dat kan een cruciale misrekening blijken te zijn. Er zijn immers meer mensen die letterlijk een aandeel hebben in een organisatie. Medewerkers, de directe omgeving, buren, de lokale gemeenschap, ketenpartners, leveranciers, investeerders, onderwijsorganisaties, beroeps- of brancheverenigingen, netwerken, de politiek en maatschappelijke organisaties als NGO’s. Voorbeelden te over. De macht en invloed van stakeholders neemt alleen maar toe.

Sterke organisaties kennen hun stakeholders

Toch blijken weinig organisaties hun contacten en werkomgeving volledig in beeld te hebben. Als logisch gevolg hiervan zijn er dan ook geen structurele contacten en is er een risico dat bepaalde groepen worden verwaarloosd. Dit gebrek kan vroeg of laat in het nadeel van de organisatie werken.

Een volledig beeld hebben van wie de stakeholders zijn, blijkt in de praktijk dan ook elementair. Een handige methode is een stakeholderanalyse te maken en te beschrijven welke prioriteiten de stakeholders hebben en hoe de organisatie daarop aanhaakt. Bureau Broekman is opdrachtegevers behulpzaam bij het inventariseren en managen van stakeholders. Een werkmethode om stakeholders te inventariseren en analyseren wordt beschreven in het tijdschrift ‘voor de verandering’, nummer 3 (vdv#3). We overhandigen u graag een exemplaar.