Tag Archief van: faamwaarde

Belanghebbenden in beeld

Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich (terecht) dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieksgroepen oftewel stakeholders. Lees meer

Reputatie, een helder verhaal

Een eenvoudig begrip: reputatie. Toch krijgen we regelmatig de vraag wat reputatie eigenlijk is. Daarom een beknopte uitleg. Lees meer

Heeft faam waarde?

De diverse voordelen van een goede reputatie zijn evident. De vraag ‘Wat is een reputatie waard?’, is in financiële zin echter niet concreet te beantwoorden. Er zou dan een directe relatie moeten worden aangetoond tussen de reputatie en de financiële waarde van (de aandelen van) een bedrijf en dat blijkt niet mogelijk. Het is door de hantering van verschillende meetmethoden, zowel bij reputaties als financiële prestaties, gecompliceerd om in studies één enkele sterke correlatie te vinden tussen financieel resultaat en de reputatiescore. Duidelijk is echter wel dat faam waarde heeft. Lees meer

Wat maakt een reputatie?

Wat is de drijvende kracht achter reputaties van bedrijven? Om de onderliggende drijvende krachten van reputaties te onderzoeken, is in 2001 een gedetailleerde statistische analyse uitgevoerd op Reputation Quotiënt-metingen (Fombrun & Van Riel, 2010). In vergelijkende onderzoeken in verschillende landen bleken de resultaten sterk overeen te komen. Lees meer

Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd? In het boekje ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideëen hierover nader uitgewerkt. Basis is de studie van Wim Broekman in het kader van de EURIB-opleiding tot Master of Reputation Management (MRM). De bewerkte samenvating van het onderzoek is voor belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar. Lees meer

Master Reputation Management

Partner Wim Broekman heeft begin oktober met succes zijn master Reputation Management afgerond bij EURIB, European Institute for Brand Management. Onderwerp van zijn thesis: Reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces. Broekman heeft onderzocht welke bijdrage reputatiemanagement kan leveren aan fusiesucces als deze discipline direct vanaf het begin bij het fusietraject is betrokken. Lees meer

Rol reputatiemanagement bij fusies

Voor zijn masterstudie aan het EURIB onderzoekt Wim Broekman hoe reputatiemanagement kan bijdragen aan fusiesucces. Hij is regelmatig professioneel betrokken bij fusies en overnames. Niet als deelnemer in het fusieproces, maar wel vlak voor het slotakkoord: de presentatie, bekendmaking en vervolgens het transformatieproces van de nieuwe fusieorganisatie. Lees meer