Tijdschrift voor organisaties in beweging

De eerste editie van het tijdschrift ‘Voor de verandering’ van Quinter veranderstrategen is verschenen. In dit tijdschrift belichten de partners verandering vanuit diverse invalshoeken. Soms met een knipoog, dan weer met diepgang en altijd met passie.

Quinter is een netwerk van professionals die vanuit diverse disciplines samenwerken aan begeleiding & realisatie van veranderprocessen. De partners van Bureau Broekman zijn betrokken vanuit hun specialisaties PR, communicatie en reputatiebehartiging.

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Klik hier voor meer informatie.