Communicatie binnen het veranderproces

Een kleine groep specialisten is in opdracht van de organisatie, of als interne kartrekkers, doende een nieuwe koers of ontwikkeling uit te zetten, want er is verandering op komst. Veranderen is goed, veranderen moet. Het team specialisten gaat breed en diep; zij zijn de kopgroep en maken het tempo op weg naar de vastgestelde eindstreep, uitgezet in tijd en geld. Dus er wordt de tijd genomen om argumenten uit te wisselen, alles zorgvuldig af te wegen en een nieuwe lijn te bepalen. So far, so good.

Praktisch probleem is vaak, jammer genoeg, dat het peloton uit het oog is verloren. Vaak hebben de overige betrokkenen, binnen en buiten de organisatie, een enorme (informatie)achterstand over het op handen zijnde veranderingsproces. Niet wetend waar de kopgroep zich bevindt, zal het peloton vervolgens geen moeite doen om het gat dicht te fietsen. Het klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar het komt in de praktijk regelmatig voor dat vlak voor een voorgenomen verandering de hulp van een deskundige wordt ingeroepen voor de broodnodige communicatie. Die moet dan even aan de vooravond van de implementatie het draagvlak regelen zodat we met zijn allen op volle kracht naar de overwinning kunnen demarreren.

In een artikel dat deze zomer verschijnt in het Tijdschrift voor Verandering, gaat Wim Broekman nader in op deze thematiek. U kunt het volledige artikel hier alvast lezen.