Reputatie, een helder verhaal

Een eenvoudig begrip: reputatie. Toch krijgen we regelmatig de vraag wat reputatie eigenlijk is. Daarom een beknopte uitleg.

Wie op internet zoekt leest: reputatie is de weerslag van een reeks van eigenschappen die spontaan met een persoon, een organisme of een voorwerp geassocieerd worden. Een andere korte en bondige definitie van reputatie is: het aanzien van. Het aanzien verklaart de Dikke Van Dale als vorm, voorkomen waaronder iets zich vertoont, zich voordoen als, het uiterlijk aannemen van, uiterlijk kennen, zonder nader kennisgemaakt te hebben. Deze beschrijvingen typeren de buitenkant, het aanzicht van het begrip, terwijl een reputatie ook inhoudelijk steunt op inzicht en daarmee op kennis van een organisatie. Dit past bij de formule die Fombrun op basis van perceptuele en sociale factoren voor het begrip reputatie opstelde: reputation = sum of images = performance + behavior + communications. Hiermee is het begrip reputatie direct inhoudelijker en proactief toe te passen. Je kunt immers heel goed bepalen op welke elementen een reputatie wordt gebouwd. ‘Be good and tell it’ is een welbekende slogan die hierbij prima past. Immers, het gaat er dan om dat je heel bewust en proactief alle facetten goed invulling geeft die belangrijk zijn voor de reputatie. Dat is de kern van reputatiebehartiging. Daarmee krijgen de dimensies van reputatie de juiste betekenis en inhoud. Een reputatie is effectief als die op een eerlijke en heldere manier gefundeerd is. Het grote voordeel? De positieve resultaten als gevolg een sterke reputatie staan nagenoeg altijd garant voor een gunstige houding van stakeholders. Een goede reputatie werkt als een magneet: zij trekt stakeholders aan. Zowel medewerkers, klanten of cliënten, aandeelhouders, financiers en andere relatiegroepen, bieden bij een goede reputatie een veel beter samenspel. Dat werkt lekker!