Rol reputatiemanagement bij fusies

Voor zijn masterstudie aan het EURIB onderzoekt Wim Broekman hoe reputatiemanagement kan bijdragen aan fusiesucces. Hij is regelmatig professioneel betrokken bij fusies en overnames. Niet als deelnemer in het fusieproces, maar wel vlak voor het slotakkoord: de presentatie, bekendmaking en vervolgens het transformatieproces van de nieuwe fusieorganisatie.

Vaak is het zetten van de handtekeningen onder het fusieakkoord een feestelijk markeringsmoment in het fusieproces, op weg naar samensmelting van de fusieorganisaties. Trots wordt er getoast met champagne, eindelijk is het zover. De stemming is opgetogen en er wordt optimistisch uitgezien naar een welvarende toekomst! Over de slaagkansen van fusies zijn diverse bronnen echter beslist niet optimistisch. In praktijk blijkt dat ruim zeventig procent van de fusies en overnames in het bedrijfsleven mislukt. Tijdige betrokkenheid van reputatiemanagement kan mogelijk een wezenlijke rol spelen bij het welslagen van fusies.

Voor het onderzoek worden gesprekken gevoerd met enkele ondernemers die een fusie achter de rug hebben. Welke bijdrage kan deze professie leveren als het al direct vanaf de oriëntatie bij het fusietraject is betrokken? Die vraag staat centraal in het onderzoek. Voor Wim een uitdagend en boeiend onderwerp, zeker gezien de opgedane persoonlijke ervaringen en inzichten. Wilt u meewerken? Laat het weten! Stuur een mail naar wb@bb.nl of bel naar 024-329 77 55.

Met het onderzoek, en de thesis daarover, rondt Wim voorjaar 2016 de Master Reputation Management af aan het European Institute for Brand Management in Rotterdam, een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van brand, design & reputation management.