Artikelen door Cecile Janssen

Kernwaarden meten

Kernwaarden; bijna elke organisatie vermeldt ze op haar website, in het jaarverslag, bij de ingang van…

Master Reputation Management

Partner Wim Broekman heeft begin oktober met succes zijn master Reputation Management afgerond bij EURIB, European Institute for Brand Management. Onderwerp van zijn thesis: Reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces. Broekman heeft onderzocht welke bijdrage reputatiemanagement kan leveren aan fusiesucces als deze discipline direct vanaf het begin bij het fusietraject is betrokken.