De radar aan. Altijd.

Er ontstaat te vaak onverwachte commotie over voorstellen en plannen van organisaties en bedrijven. Het gevolg: veel gedoe en schade aan reputaties.

Zo leidde een voorstel bij een grote financiële instelling onlangs tot veel maatschappelijke tumult. Een van de topmannen reageerde daarop: “We realiseren ons dat we de publieke reactie op dit gevoelige onderwerp hebben onderschat. Om een voortdurende discussie te voorkomen die ons bedrijf en zijn medewerkers beschadigt, hebben we het voorstel heroverwogen.” Blijkbaar was simpelweg nagelaten het voorstel bij verschillende stakeholders/ belanghebbenden te toetsen.

Toetsen, vooruitblikken en anticiperen op ontwikkelingen. Bekende kost voor elke manager en ondernemer. Toch blijkt dat het goed benutten van de voelsprieten met de omgeving vaak moeilijk is. Op cruciale momenten staat de radar uit en wordt niet getoetst wat er in de omgeving speelt en hoe een plan ‘valt’ bij de verschillende stakeholders. Een praktische verkenning kan vaak al veel informatie opleveren. Het betrekken van belanghebbenden betekent overigens niet dat plannen geen tegenstand meer zullen krijgen. Verschil is wel dat het dan een bewuste keuze is.