Veranderen en tegenspraak

Betere besluiten, meer draagvlak, grotere betrokkenheid, minder fouten en als ze al gemaakt worden ervan leren? Organiseer tegenspraak! Tegenspraak blijkt namelijk een krachtig medicijn. Sjoemelaffaires zouden er wellicht niet zijn geweest. En dat geldt ook voor minder kansloze projecten, waarmee dan veel geld was bespaard. In het boek “Tegenspraak, hoe je beter wordt van dwarsliggers”, gaat Peter van Lonkhuyzen hier nader op in.

Group think

Het gevaar is dat in organisaties, maar ook in veel andere situaties, er tussen mensen een dynamiek ontstaat waarin afwijkende geluiden steeds minder worden geuit. Betrokkenen gaan met elkaar meepraten, zonder dat ze eigenlijk van elkaar weten wat de anderen echt willen. Als geen discussie wordt gevoerd, is de kans groot dat niet alle informatie wordt gedeeld  zodat issues of risico’s niet helder zijn. Het fenomeen group think (groepsdenken) is mogelijk. Hierbij kan een groep van op zich zeer bekwame personen zodanig worden beïnvloed dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Het streven naar eenheid binnen de groep is dan sterker dan het streven naar een weloverwogen beslissing.

Betrokkenheid en draagvlak

Georganiseerde tegenspraak kan niet alleen missers voorkomen, het zorgt volgens de auteur ook voor betrokkenheid en draagvlak voor besluiten. Het eigen gelijk ter discussie durven stellen en de eigen ideeën spiegelen aan andere meningen. Het succes van een organisatie wordt steeds nadrukkelijker bepaald door de mate waarin haar verhaal past en tot de verbeelding spreekt bij al de stakeholders. Vanuit de brede functie die reputatiemanagement in een organisatie vervult, ligt hier een mogelijkheid om op constructieve wijze tegenspraak te organiseren.

Tegenspraak, Hoe je beter wordt van dwarsliggers
Auteur: Peter van Lonkhuyzen | Uitgeverij Haystack | 1e druk, 2015 | EAN: 9789461261465