Heeft faam waarde?

De diverse voordelen van een goede reputatie zijn evident. De vraag ‘Wat is een reputatie waard?’, is in financiële zin echter niet concreet te beantwoorden. Er zou dan een directe relatie moeten worden aangetoond tussen de reputatie en de financiële waarde van (de aandelen van) een bedrijf en dat blijkt niet mogelijk. Het is door de hantering van verschillende meetmethoden, zowel bij reputaties als financiële prestaties, gecompliceerd om in studies één enkele sterke correlatie te vinden tussen financieel resultaat en de reputatiescore. Duidelijk is echter wel dat faam waarde heeft.

Er zijn drie manieren waarbij een samenhang tussen reputatie en financiële waarde kan worden geduid (Fombrun et al, 2004):

  1. Reputatie beïnvloedt het operationele resultaat, en daarmee de winstgevendheid van een bedrijf.
  2. Ten tweede heeft de winstgevendheid van een bedrijf  invloed op de waarneming in de markt, op vooruitzichten en daarmee op de waarde van aandelen en het vermogen van het bedrijf.
  3. Ook dragen de operationele activiteiten bij aan het opbouwen van een ‘reputatiekapitaal’: dat is het immateriële vermogen van een bedrijf dat schuilgaat achter een bedrijf en dat een positief oordeel van alle stakeholders van het bedrijf weergeeft. De aantrekkingskracht van een bedrijf wordt versterkt, en dat vergroot de winstgevendheid. Omgekeerd geldt dat zodra de reputatie wordt beschadigd bij een crisis of issue, dat een nadelige invloed heeft op de waarde van het bedrijf.