Kernwaarden meten

Kernwaarden; bijna elke organisatie vermeldt ze op haar website, in het jaarverslag of bij de ingang van het hoofdkantoor. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Menen ze het nou? Of is het een praatje voor de vaak? En: als kernwaarden echt zijn, zouden ze toch meetbaar moeten zijn? Hoe meet je ze dan?

Met deze vragen gingen een reclameman, een wiskundige en een professor gedragswetenschappen drie jaar geleden de kroeg in. Ze kwamen er weer uit met JANUS. Het beste uit drie expertises werd bijeengebracht in een statistische analyse van de oprechtheid van kernwaarden door het sociale draagvlak ervan te onderzoeken. Bureau Broekman werkt met hen samen bij het onderzoeken van de identiteit van bedrijven en organisaties.

JANUS is een nieuwe methodiek om het interne draagvlak voor waarden statistisch in kaart te brengen. Deze methodiek is gebaseerd op het ACID-model* van Prof. Balmer, dat het onderscheid maakt tussen wat een organisatie is, wil zijn en zegt dat ze is. Door iedereen te betrekken in een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan JANUS wetenschappelijk onderbouwde uitspraken doen over waar en in welke mate waarden worden beleefd in de organisatie. Zo weten leidinggevenden of wat zij belangrijk vinden, ook belangrijk gevonden wordt door hun medewerkers.

Meer weten? Neem dan een kijkje op www.janusalignment.com