De radar aan. Altijd.

Er ontstaat te vaak onverwachte commotie over voorstellen en plannen van organisaties en bedrijven. Het gevolg: veel gedoe en schade aan reputaties. Lees meer

Tegenspraak bewust ingezet

Georganiseerde tegenspraak kan niet alleen missers voorkomen, ze zorgt ook voor betrokkenheid en draagvlak. Steeds vaker is het een effectief middel in communicatie. Tegenspraak helpt om het eigen gelijk ter discussie te stellen en de eigen ideeën te spiegelen aan andere meningen. De focus op het expliciet benoemen van open communiceren heeft vele voordelen. De bedrijfscultuur komt in beweging als leiders het belang van openheid onderschrijven en ze ertoe overgaan om ook kritische mensen te raadplegen en bij belangrijke besluiten te betrekken. Twee voorbeelden. Lees meer

Belanghebbenden in beeld

Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich (terecht) dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieksgroepen oftewel stakeholders. Lees meer

Voor de verandering

Medio november kwam het derde nummer uit van het tijdschrift voor de verandering, met daarin bijdragen van Wim Broekman en Cecile Janssen.

Lees meer

Reputatie, een helder verhaal

Een eenvoudig begrip: reputatie. Toch krijgen we regelmatig de vraag wat reputatie eigenlijk is. Daarom een beknopte uitleg. Lees meer

Kernwaarden meten

Kernwaarden; bijna elke organisatie vermeldt ze op haar website, in het jaarverslag of bij de ingang van het hoofdkantoor. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Menen ze het nou? Of is het een praatje voor de vaak? En: als kernwaarden echt zijn, zouden ze toch meetbaar moeten zijn? Hoe meet je ze dan? Lees meer

Heeft faam waarde?

De diverse voordelen van een goede reputatie zijn evident. De vraag ‘Wat is een reputatie waard?’, is in financiële zin echter niet concreet te beantwoorden. Er zou dan een directe relatie moeten worden aangetoond tussen de reputatie en de financiële waarde van (de aandelen van) een bedrijf en dat blijkt niet mogelijk. Het is door de hantering van verschillende meetmethoden, zowel bij reputaties als financiële prestaties, gecompliceerd om in studies één enkele sterke correlatie te vinden tussen financieel resultaat en de reputatiescore. Duidelijk is echter wel dat faam waarde heeft. Lees meer

Wat maakt een reputatie?

Wat is de drijvende kracht achter reputaties van bedrijven? Om de onderliggende drijvende krachten van reputaties te onderzoeken, is in 2001 een gedetailleerde statistische analyse uitgevoerd op Reputation Quotiënt-metingen (Fombrun & Van Riel, 2010). In vergelijkende onderzoeken in verschillende landen bleken de resultaten sterk overeen te komen. Lees meer

Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd? In het boekje ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideëen hierover nader uitgewerkt. Basis is de studie van Wim Broekman in het kader van de EURIB-opleiding tot Master of Reputation Management (MRM). De bewerkte samenvating van het onderzoek is voor belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar. Lees meer

Bureau Broekman & COZ

Bureau Broekman is partner geworden van het Centrum voor Ondernemerschap in de Zorg (COZ). Het COZ is een samenwerkingsverband van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen, voormalige bestuurders van Zorginstellingen en (voorheen) UBizz. Lees meer