Bureau Broekman & COZ

Bureau Broekman is partner geworden van het Centrum voor Ondernemerschap in de Zorg (COZ). Het COZ is een samenwerkingsverband van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen, voormalige bestuurders van Zorginstellingen en (voorheen) UBizz.

Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het functioneren van zorginstellingen. Cliënten en/of naasten hebben heldere verwachtingen en meer keuzemogelijkheden. De bestaande netwerken veranderen en er komen nieuwe stakeholders bij. De financiering in de zorg verandert bovendien. Ondernemend en vraaggericht gedrag is voor zorginstellingen erg belangrijk. Hoe kunnen zorginstelling hiermee omgaan en bovendien proactief inspelen op de veranderingen? Het COZ helpt met partners zorginstellingen in te spelen op actuele vraagstukken. Op het gebied van communicatie, reputatiebehartiging en positionering is Bureau Broekman de partner van het COZ.