Wim Broekman voorzitter VPRA

Op de Algemene Ledenvergadering in Utrecht hebben de leden van branchevereniging VPRA op 12 februari 2015 unaniem Wim Broekman (Bureau Broekman) gekozen tot voorzitter en Peter Pors (PDR public relations) als bestuurslid.

Uit het VPRA persbericht:

Broekman en Pors volgen David Gribnau en Peter Davina op die na vijf jaar terug treden als respectievelijk voorzitter en bestuurslid.

Wim Broekman: “De opdracht die de leden ons hebben meegegeven is heel helder: verder ontwikkelen en professionaliseren van de VPRA als organisatie en het uitbouwen van de relaties met de leden en partners van de VPRA. Het credo binnen de VPRA is: verbinden, inspireren en stimuleren.”

Vol lof is tijdens de vergadering stilgestaan bij de grote verdiensten van Gribnau en Davina. Samen met de bestuursleden is het gelukt een forse opgaande lijn tot stand te brengen. Broekman: “Nog maar een paar jaar geleden en Nederland zou helemaal geen bundeling van bureaus voor PR en communicatie meer hebben gehad. Gelukkig is die ontwikkeling gekeerd. Nu is het een erg mooi startpunt en uitdagend om verder uit te bouwen.”

“We koersen erop de stijgende lijn in het VPRA ledenaantal, nu 60 leden en 30 partners, vast te houden. Meer massa maakt de branchevereniging sterker en krachtig. Dat betekent zeker niet dat kwantiteit voor kwaliteit gaat. De bundeling biedt ons juist kansen en mogelijkheden om als totaal te opereren en te professionaliseren. Kortom, het vormt het fundament voor de ambities op langere termijn”, aldus Broekman.