Een veelzijdig bureau

Opdrachtgevers staan we graag bij met strategische advisering (analyse en advies), beleids- en conceptontwikkeling en de begeleiding/realisatie van de interne en/of externe communicatie (aanpak). We zijn experts in corporate communication, reputatiemanagement en communicatie bij veranderingen. Onze praktische en theoretische kennis en de veelzijdige ervaring vormen de vitale bouwstenen bij de specialisatie in positionering en reputatiebehartiging. Vanaf de start (1984) is het bureau sterk in creatieve vraagstukken op het gebied van public relations en voorlichting. We hanteren een gezonde mix van theoretische inzichten en toepasbare praktische ervaringen. Als veelzijdig bureau bouwen we samen met opdrachtgevers actief voort op de gezonde uitgangspunten van een organisatie.

Bureaupartner Wim Broekman MRM heeft de Master Reputation Management bij EURIB, het European Institute for Brand Management in Rotterdam afgerond (2014-2016). EURIB is een kennisinstituut op het gebied van brand, design & reputation management. Zijn masterthesis gaat over de rol en het belang van reputatiemanagement bij fusies en overnames.

Bureaupartner Cecile Janssen studeerde HEAO Communicatie in Eindhoven. Aansluitend Taal, informatie en communicatie aan Tilburg University. Het onderwerp van haar thesis (1997) was ‘Writing for Screens versus Writing for Paper; Style, language-usage and page length in on-line environments, an exploratory survey’. Cecile is secretaris van de stichting voor de verandering en ze vormt samen met Hans van Driel de hoofdredactie van het gelijknamige tijdschrift.


Inspirerende netwerken

Bureau Broekman is aangesloten bij de beroepsvereniging en actief binnen inspirerende netwerken. Voor diverse opdrachtgevers werken we samen met PR-bureaus in andere Europese landen. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van onder meer grafisch ontwerpers, journalisten en ontwerpers/producenten van gedrukte en digitale media. Binnen de alliantie ‘voor de verandering’ werken we samen met andere enthousiaste professionals vanuit diverse disciplines aan verandertrajecten en keerpunten in bedrijven en organisaties.