Wat kan Bureau Broekman voor u doen?

We helpen organisaties en bedrijven de reputatie te versterken.

Samen werken aan bijvoorbeeld:

 • Aantrekkingskracht op (potentiële) medewerkers
 • Loyale en betrokken klanten, leden, cliënten
 • Stakeholdersanalyse | omgevingsmanagement
 • Risicoanalyses | issuemanagement
 • Scannen sterke en zwakke reputatiekenmerken
 • Stimuleren van integriteitsbewustzijn
 • Uitwerking HPO-model en/of Canvas Businessmodel
 • Monitoren van reputatie (performance|communicatie|gedrag)
 • Reputatiescan bij fusiepartners

Projectvoorbeelden

 • Bekendheid, zichtbaarheid en beeldvorming in kaart brengen/vergroten
 • Analyse van bestaande en gewenste reputatie (gap) 
 • Analyse samenspel belanghebbenden / stakeholders 
 • Onderzoeken houding / gedrag naar en van stakeholders
 • Toetsen communicatie/gedrag missie en visie, organisatiewaarden en -ontwikkeling
 • In kaart brengen in- en externe identiteiten / huidige en gewenste situatie
 • Vaststellen en toetsen positionering
 • Formulering kernboodschap(pen), redactie teksten
 • Communicatie (campagne-)ontwikkeling en uitwerking
 • Projectorganisatie / regiefunctie / coaching
 • Ontwikkeling communicatiestrategie -programmering
 • Planning en executie, meten, toetsen en bijsturen (eventueel regievoering)
 • Klankborden

Analyse * Advies * Aanpak

Spiegelen en verkennen

We gaan heel concreet op zoek naar waarin een bedrijf of organisatie en de mensen excelleren. Of waar het juist beter kan. Dus kritisch waar nodig. Kijken naar en zien wat de relevante stakeholders beweegt, hun opvattingen en houding kennen. Het vervolg daarop is een helder beeld van de reputatie en een scherpe positionering. Een positie met een duidelijke plaats voor mensen, merken en rol(len) in de omgeving. Als bijna vanzelf volgt dan de passende inzet van creatieve communicatiemiddelen. De benodigde analyses, advisering en realisatie nemen we centraal in één hand. Ons bureau beschikt over een breed en betrokken netwerk specialisten. De regiefunctie van het bureau wordt zeer gewaardeerd. Echt samen werken. Het biedt opdrachtgevers professioneel gemak en verrassende oplossingen.

Behartiging van een reputatie betekent continu monitoren, proactief zijn en ontwikkelen. Vanuit dat besef ondersteunen wij bij het creëren en benutten van kansen. De verankering op langere termijn krijgt daarbij alle aandacht.

Een reputatie wordt bepaald door veel factoren. Het waarneembaar gedrag, de manieren van communiceren en de gekozen symboliek, bepalen sterk de uitkomst. Met een bewuste en gestructureerde aanpak werkt een organisatie of bedrijf aan voorkeurposities.