Spiegelen en verkennen

De focus van onze aanpak: actief spiegelen en verkennen van de reputatie. We gaan heel concreet op zoek naar waarin een bedrijf of organisatie en de mensen excelleren. Of waar het juist beter kan. Dus kritisch waar nodig. Kijken naar en zien wat de relevante stakeholders beweegt, hun opvattingen en houding kennen. Het vervolg daarop is een helder beeld van de reputatie en een scherpe positionering. Een positie met een duidelijke plaats voor mensen, merken en rol(len) in de omgeving. Als bijna vanzelf volgt dan de passende inzet van creatieve communicatiemiddelen. De benodigde analyses, advisering en realisatie nemen we centraal in één hand. Ons bureau beschikt over een breed en betrokken netwerk specialisten. De regiefunctie van het bureau wordt zeer gewaardeerd. Echt samen werken. Het biedt opdrachtgevers professioneel gemak en verrassende oplossingen. We nemen de uitdaging graag aan. Van een beperkte ad hoc opdracht tot een gecompliceerd meerjarentraject, elke samenwerking is en blijft voor ons altijd maatwerk.

Behartiging van een reputatie betekent continu monitoren, actief zijn en ontwikkelen. Keuzes maken én deze beheren. Vanuit dat besef ondersteunen wij bedrijven, organisaties en mensen (ondernemers, managers en bestuurders) bij het creëren en benutten van kansen. De verankering op langere termijn krijgt daarbij alle aandacht.

Reputatie verwijst naar de faam en bekendheid van een organisatie en het vertrouwen en de waardering die de organisatie bij de verschillende stakeholders geniet. Met een bewuste en gestructureerde aanpak werkt een organisatie of bedrijf aan voorkeurposities. Een reputatie wordt bepaald door veel factoren. Het waarneembaar gedrag, de manieren van communiceren en de gekozen symboliek, bepalen sterk de uitkomst.