Een heldere aanpak

Opdrachtgevers kunnen rekenen op heldere strategische advisering (analyse en advies), conceptontwikkeling en desgewenst begeleiding/realisatie. We hebben een veelzijdige ervaring, zowel vakmatig als met veel werkterreinen. Vanaf de start (1984) is het bureau sterk in een vernieuwende en creatieve aanpak met een gedegen verankering. Samen met opdrachtgevers bouwen we vooral voort op de gezonde fundamenten en uitgangspunten van een organisatie. In de samenwerking wordt heel vaak de inspirerende ideeënrijkdom geroemd.

Bureaupartner Wim Broekman MRM heeft de Master Reputation Management bij EURIB, het European Institute for Brand Management in Rotterdam afgerond (2014-2016). Zijn masterthesis gaat over de rol en het belang van reputatiemanagement bij fusies en overnames. Speciale aandachtsgebieden, sterk van invloed op reputaties, zijn organisatieontwikkelingen (performance), communicatie en (wan)gedrag. Wim is als vrijwilliger actief bij het Ondernemersklankbord, adviseur team Gelderland. OO&I.

Bureaupartner Cecile Janssen studeerde HEAO Communicatie in Eindhoven. Aansluitend Taal, informatie en communicatie aan Tilburg University. Het onderwerp van haar thesis (1997) was ‘Writing for Screens versus Writing for Paper; Style, language-usage and page length in on-line environments, an exploratory survey’. Cecile is secretaris van de stichting voor de verandering en ze vormt samen met Hans van Driel de hoofdredactie van het gelijknamige tijdschrift.


Inspirerende netwerken

Bureau Broekman is aangesloten bij de beroepsvereniging en actief binnen professionele netwerken. Voor diverse opdrachtgevers werken we samen met PR-bureaus in andere Europese landen. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van onder meer grafisch ontwerpers, journalisten, strategen, onderzoekers, coaches en ontwerpers/producenten van gedrukte en digitale media. Binnen de alliantie ‘voor de verandering’ werken we samen met andere enthousiaste specialisten vanuit diverse disciplines aan verandertrajecten in bedrijven en organisaties.

Binnen het netwerk ‘voor de verandering’ delen we kennis, inzichten en ervaringen op diverse werkterreinen. In een persoonlijk contact geven we u graag de periodieke uitgave ‘voor de verandering’. Kijk eens op www.verandering.org .