Werken aan een sterke reputatie? We helpen u graag!

Bedrijven en organisaties die werk maken van een sterke reputatie plukken daarvan de vruchten. Ze doen het op alle fronten aantoonbaar beter. Ze zijn relevant en laten dat weten en zien. Bureau Broekman helpt u graag uw reputatie te versterken. Zeker als effect telt. We zijn thuis in positionering, communicatie en reputatiebehartiging en benutten samen met u de kansen en uitdagingen die voortkomen uit verbeteren, veranderen of ontwikkelen. Daarbij spelen communicatie, gedrag en performance een sleutelrol. We opereren als netwerkbureau in een alliantie met de specialisten. Persoonlijke kennisuitwisselingen en inspiratie en de periodieke uitgave van het magazine ‘voor de verandering’ (kijk eens op www.verandering.org ).

Analyse, advisering en aanpak zijn de vaste stappen waarmee we elke vraagstelling benaderen. Daarbij combineren we denken én doen. We hebben veel ervaring en specifieke expertise bij fusies & overnames en verandersituaties. Dit in veel sectoren, bij bedrijven en organisaties, groot en klein, profit en non profit: altijd maatwerk en actief betrokken. We maken graag werk van een aanpak die er toe doet. Kortom, als effect telt.

Met een reputatiescan kunnen we desgewenst snel de reputatie van uw bedrijf of organisatie in kaart brengen. De uitkomsten maken het mogelijk bewust en gericht te ontwikkelen en verbeteren. Wilt u weten hoe uw relatiegroepen/ stakeholders over u denken? Een handige testtechniek maak het mogelijk continu de beoordeling en houding te screenen. Zo krijgt u inzicht en grip op de zaken en relatiegroepen die voor uw organisatie van belang zijn. Ervaar het: een goede reputatie werkt als een magneet.


Spiegelen en verkennen

De focus van onze aanpak: actief spiegelen en verkennen van de reputatie. We gaan op zoek naar waarin een bedrijf of organisatie en de mensen excelleren. Of waar het juist beter kan. Dus kritisch waar nodig. Kijken naar wat de relevante stakeholders beweegt, hun opvattingen en houding. Het vervolg daarop is een helder beeld van de reputatie en een scherpe positionering. Een positie met een duidelijke plaats voor mensen, merken en rol(len) in de omgeving. Als bijna vanzelf volgt dan de passende inzet van creatieve communicatiemiddelen. De benodigde analyses, advisering en realisatie nemen we centraal in één hand. Ons bureau beschikt over een breed en betrokken netwerk specialisten. De regiefunctie van het bureau wordt zeer gewaardeerd. Echt samen werken. Het biedt opdrachtgevers professioneel gemak en verrassende oplossingen. We nemen de uitdaging graag aan. Van een beperkte ad hoc opdracht tot een gecompliceerd meerjarentraject, elke samenwerking is en blijft voor ons altijd maatwerk.

Behartiging van een reputatie betekent continu monitoren, actief zijn en ontwikkelen. Keuzes maken én deze beheren. Vanuit dat besef ondersteunen wij bedrijven, organisaties en mensen (ondernemers, managers en bestuurders) bij het creëren en benutten van kansen. De verankering op langere termijn krijgt daarbij alle aandacht.

Reputatie verwijst naar de faam en bekendheid van een organisatie en het vertrouwen en de waardering die de organisatie bij de verschillende stakeholders geniet. Met een bewuste en gestructureerde aanpak werkt een organisatie of bedrijf aan voorkeurposities. Een reputatie wordt bepaald door veel factoren. Het waarneembaar gedrag, de manieren van communiceren en de gekozen symboliek, bepalen sterk de uitkomst.


Een veelzijdig bureau

Van oorsprong (1984) is het bureau sterk in vraagstukken op het gebied van public relations en voorlichting. We worden geroemd om de gezonde mix van theoretische inzichten en toepasbare praktische ervaringen. Opdrachtgevers staan we bij met strategische advisering, beleids- en conceptontwikkeling en de begeleiding/realisatie van de interne en/of externe communicatie. Onze (praktische en theoretische) kennis en de veelzijdige ervaring vormen het vitale fundament onder de huidige specialisatie in positionering en reputatiebehartiging.

Bureaupartner Wim Broekman MRM heeft de Master Reputation Management bij EURIB, het European Institute for Brand Management in Rotterdam afgerond (2014-2016). EURIB is een kennisinstituut op het gebied van brand, design & reputation management. Zijn masterscriptie gaat over de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces.

Bureaupartner Cecile Janssen is in 1997 afgestudeerd aan de Tilburg University. In haar thesis studeerde zij op ‘Writing for Screens versus Writing for Paper; Style, language-usage and page length in on-line environments, an exploratory survey’.


Inspirerende netwerken

Bureau Broekman is aangesloten bij de beroepsvereniging en actief binnen inspirerende netwerken. Voor diverse opdrachtgevers werken we samen met PR-bureaus in andere Europese landen. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van onder meer grafisch ontwerpers, journalisten en ontwerpers/producenten van gedrukte en digitale media. Binnen de alliantie ‘voor de verandering’ werken we samen met andere enthousiaste professionals vanuit diverse disciplines aan verandertrajecten en keerpunten in bedrijven en organisaties.


Samenwerking

Bureau Broekman werkt met veel plezier samen met bedrijven en organisaties. Uiteraard werken we ook graag incidenteel aan een uitdagende casus. Veel kennis en ervaring heeft het bureau in de volgende sectoren: belangen- en brancheorganisaties, industrie, dienstverlening en de informatie- en mediabranche. We werken en hebben gewerkt met onder meer:

 • ABP (Heerlen), vastgoedbeheer
 • Aequor (Ede), kenniscentrum
 • Biblioservice (Arnhem), ondersteuningsorganisatie voor het bibliotheekwerk (overgenomen door Rijnbrink Groep)
 • BSR (Tiel), Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Diverse bij M&A betrokken organisaties en bedrijven
 • Diverse gemeenten
 • GOC (Veenendaal), kenniscentrum
 • Heidelberg Benelux (Haarlem en Brussel), dienstverlening, machines en materialen voor de grafische industrie
 • Interstudie NDO (Elst), adviesbureau voor onderwijsmanagement en –ontwikkeling
 • Kimberly-Clark Professional (Ede), hygiëne producten en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kimberly-Clark Professional (Londen), scientific business
 • KVGO (Schiphol-Rijk), organisatie van ondernemers in de grafmedia
 • NVM (Nieuwegein), brancheorganisatie
 • Plantin (Brussel), grafische machines en materialen
 • Rabobank (diverse vestigingen), financiële dienstverlening
 • Rederij Doeksen (Vlieland/Harlingen), vervoer over water
 • SGS (Zelzate), inspectie, controle, analyse en certificering
 • Stichting Kalenderwedstrijd (Schiphol-Rijk), drukwerkpromotie
 • Tetterode (Almere), grafische machines en materialen
 • The Golden Service Awards (Alphen aan den Rijn), schoonmaakbranche
 • Uw organisatie of bedrijf?
 • Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (Gorinchem), belangenvereniging
 • Vivare (Arnhem), woningcorporatie
 • Waterbus (Rotterdam/Dordrecht), openbaar vervoer over water
 • WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (Nijmegen)
 • Wings of support (Schiphol), hulporganisatie – ANBI
 • Zorgpraktijken.nl (Nijmegen), vacaturesite

Hoe start de zakelijke samenwerking met Bureau Broekman? Een oriënterend kennismakingsgesprek is altijd kosteloos. We analyseren en stemmen af, bepalen de aanpak en brengen in beeld wat we in de samenwerking kunnen doen. Insteek is steeds dat we gezamenlijk de aanpak tot een succes maken. Op basis van de samenwerking is het al snel goed mogelijk financiële afspraken te maken. Zoals de omvang van het honorarium en/of het budget. We zijn er geen voorstander van puur uren te schrijven. Soms is dat wel nodig, zoals bij spoedeisende werkzaamheden of minder omvangrijke projecten. Bij het begroten is de tijdbesteding in beginsel wel de grondslag waarop de prijsafspraken zijn gebaseerd. Het basis uurtarief is 125 euro. Voor organisaties met een ideëel doel of met een ANBI-status en erkenning, algemeen nut beogende instelling, hanteren we beperkt een welzijnstarief. Alle tarieven en bedragen zijn exclusief de btw. Bij inschakeling van derden of bij inkoop van producten en diensten hanteren we geen extra provisies of opslagpercentages. Suggesties, vragen of opmerkingen over de samenwerking zijn altijd welkom. Zoals eerder vermeld: we maken graag werk van een aanpak die er toe doet.