Belanghebbenden in beeld

Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich (terecht) dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieksgroepen oftewel stakeholders. Lees meer

Reputatie, een helder verhaal

Een eenvoudig begrip: reputatie. Toch krijgen we regelmatig de vraag wat reputatie eigenlijk is. Daarom een beknopte uitleg. Lees meer

Kernwaarden meten

Kernwaarden; bijna elke organisatie vermeldt ze op haar website, in het jaarverslag of bij de ingang van het hoofdkantoor. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Menen ze het nou? Of is het een praatje voor de vaak? En: als kernwaarden echt zijn, zouden ze toch meetbaar moeten zijn? Hoe meet je ze dan? Lees meer

Heeft faam waarde?

De diverse voordelen van een goede reputatie zijn evident. De vraag ‘Wat is een reputatie waard?’, is in financiële zin echter niet concreet te beantwoorden. Er zou dan een directe relatie moeten worden aangetoond tussen de reputatie en de financiële waarde van (de aandelen van) een bedrijf en dat blijkt niet mogelijk. Het is door de hantering van verschillende meetmethoden, zowel bij reputaties als financiële prestaties, gecompliceerd om in studies één enkele sterke correlatie te vinden tussen financieel resultaat en de reputatiescore. Duidelijk is echter wel dat faam waarde heeft. Lees meer

Wat maakt een reputatie?

Wat is de drijvende kracht achter reputaties van bedrijven? Om de onderliggende drijvende krachten van reputaties te onderzoeken, is in 2001 een gedetailleerde statistische analyse uitgevoerd op Reputation Quotiënt-metingen (Fombrun & Van Riel, 2010). In vergelijkende onderzoeken in verschillende landen bleken de resultaten sterk overeen te komen. Lees meer

Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd? In het boekje ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideëen hierover nader uitgewerkt. Basis is de studie van Wim Broekman in het kader van de EURIB-opleiding tot Master of Reputation Management (MRM). De bewerkte samenvating van het onderzoek is voor belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar. Lees meer

Bureau Broekman & COZ

Bureau Broekman is partner geworden van het Centrum voor Ondernemerschap in de Zorg (COZ). Het COZ is een samenwerkingsverband van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen, voormalige bestuurders van Zorginstellingen en (voorheen) UBizz. Lees meer

Tijdschrift voor organisaties in beweging

De eerste editie van het tijdschrift ‘Voor de verandering’ van Quinter veranderstrategen is verschenen. In dit tijdschrift belichten de partners verandering vanuit diverse invalshoeken. Soms met een knipoog, dan weer met diepgang en altijd met passie.

Quinter is een netwerk van professionals die vanuit diverse disciplines samenwerken aan begeleiding & realisatie van veranderprocessen. De partners van Bureau Broekman zijn betrokken vanuit hun specialisaties PR, communicatie en reputatiebehartiging.

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Klik hier voor meer informatie.

 

Master Reputation Management

Partner Wim Broekman heeft begin oktober met succes zijn master Reputation Management afgerond bij EURIB, European Institute for Brand Management. Onderwerp van zijn thesis: Reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces. Broekman heeft onderzocht welke bijdrage reputatiemanagement kan leveren aan fusiesucces als deze discipline direct vanaf het begin bij het fusietraject is betrokken. Lees meer

Wings of Support

Mooie initiatieven verdienen een extra steun in de rug. De Stichting Wings of Support, opgericht in 1998, is een particulier initiatief van medewerkers van KLM. Deze stichting helpt wereldwijd verwaarloosde en kansarme kinderen met rechtstreekse en kleinschalige hulp in hun eigen leefomgeving.

Lees meer