Wat maakt een reputatie?

Wat is de drijvende kracht achter reputaties van bedrijven? Om de onderliggende drijvende...

Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd?

Bureau Broekman & COZ

Bureau Broekman is partner geworden van het Centrum voor Ondernemerschap in de Zorg.